Nina Jensen

Nina Jensen

Leder av MS «REV Ocean»

Nina Jensen er idag leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean» og har på kort tid markert seg som en veldig tydelig stemme i norsk miljødebatt.

Nina Jensen er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond 2012-2017. Nina ble i mars 2014 utnevnt til Young Global Leader, et nettverk som jobber som integrert del av World Economic Forum.

Ninas målsetning da hun startet var å vekke ny giv i norsk miljøbevegelse. Hun er lei av dommedagsprofetiene og svartmalingen som tradisjonelt har preget mye av miljøbudskapet i Norge og vil heller bruke tid på å snakke om de mange gode resultatene vi oppnår. Dessuten vil hun samarbeide med næringslivet og andre alliansepartnere, som i stor grad sitter på nøkkelen til en bærekraftig, fornybar og klimavennlig framtid.

– Vi må inspirere folk til å forstå viktigheten av natur og klima, understreker Jensen, som deltar i det offentlige ordskiftet gjennom tv-debatter, kronikker, intervjuer og foredrag.

Nina Jensen har utdannelse som marinbiolog fra James Cook University i Australia og Norges fiskerihøgskole i Tromsø. Hun begynte som frivillig i WWF i 2003 og fikk fast jobb samme sted som rådgiver den dagen hun leverte masteroppgaven i arktisk marinbiologi i 2005. Sju år senere rykket hun opp til organisasjonens lederstol. Hun er en allsidig person, som bruker 90 prosent av tiden sin på jobb eller ute i naturen. Hun er født og oppvokst i Oslo, hun elsker å dykke, stå på ski, gå turer i skogen eller fiske.

Pressebilder

Artikler

Nina Jensen

Nina Jensen

CEO

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2