Göran Persson
Fotograf: Josefine Ejemalm

Göran Persson

Tidligere svensk statsminister - om lederskap og bærekraftig utvikling

Göran Persson er i dag styreleder i Swedbank. I tillegg foreleser, debatterer og deler Göran engasjert sine erfaringer fra maktens sentrum, om bærekraftig utvikling, retorikk, lederskap og sitt internasjonale engasjement.

Under sine litt over ti år som Sveriges statsminister samlet Göran Persson på seg bred erfaring, både innenfor Sveriges grenser og internasjonalt. Han har møtt verdensledere og vet hvordan det foregår i maktenes sentrum. En leder som alltid har vekket opinionen og som er en retoriker. Göran har i løpet av sine år både blitt hyllet og kritisert, men har alltid klart å nå frem med sitt budskap – gjennom dyktig retorikk og sterkt lederskap.

Under hans ledelse ble flere viktige reformer innen økonomi, sosial velferd og utdanning gjennomført. Perssons regjering fokuserte på å gjenopprette statsøkonomien etter den dype økonomiske krisen i begynnelsen av 1990-tallet. Dette innebar blant annet strenge budsjettkutt og skattereformer.

Göran Persson er også kjent for sitt engasjement i miljøspørsmål, og hans regjering gjennomførte flere tiltak for å fremme bærekraftig utvikling. Han var en av de drivende kreftene bak Sveriges bidrag til Kyotoprotokollen, en internasjonal avtale for å bekjempe klimaendringer.

Etter sin tid som statsminister har Göran Persson fortsatt å være aktiv i ulike sammenhenger, både innen politikk og næringsliv. Hans erfaringer og innsikter i politikk og ledelse gjør ham til en respektert person innen flere områder. Han har deltatt i debatter og forelesninger og bidrar med sin kunnskap og erfaring til ulike samfunnsdiskusjoner.

Göran Perssons tid som statsminister og de utfordringene han sto overfor gir en interessant og bred bakgrunn for diskusjoner om for eksempel lederskap, politisk strategi og håndtering av økonomiske og sosiale kriser. Et av favorittemnene er bærekraftig utvikling.

Pressebilder

Göran Persson

Göran Persson

Fotograf: Jenny Hallengren

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2