Jens A Riisnæs

Jens A Riisnæs

Jens A. Riisnæs er Norges mest bereiste journalist. Han har reist verden rundt i over 40 år, særlig i politisk tunge områder. Det har gitt en innsikt i den virkelige verden som ingen formell akademisk utdannelse kan matche. (Likevel har han har bred bakgrunn fra universitet og høyskoler - UiO, NTH, NJH – bl.a. i sosialantropologi, geografi, sosialøkonomi, økologi, journalistikk, og ikke minst det helt avgjørende faget for å forstå verden: historie.)

Han startet sin karriere som spaltist i Aftenpostens A-Magasin, men er særlig kjent fra NRK. Siden 1984 har han redegjort for verden gjennom reiseprogrammer i radio og TV. Ett av programmene, «Drømmereisen», vant European Broadcasting Unions Grand Prix i 1992, der selveste BBC måtte se seg slått. Den påfølgende programserien, «Ut i verden», som gikk ukentlig i Kulturkanalen P2 i nesten 20 år, ble raskt et kultprogram og en institusjon for alle utenriksinteresserte nordmenn.

Han har forelest for mange av de viktigste bedriftene og institusjonene i Norge (Statoil, Hydro, Telenor, Norges Bank, Nordea, Schibsted, Utenriksdepartementet, Forsvarets Høyskole, NRK, NHH, UiO, NTNU, Landbrukshøyskolen, m.fl.).

Han har utgitt flere bøker om verden, bl.a. bestselgeren «Verdens viktigste steder» (30000), vært medarbeider i Store Norske Leksikon (bl.a. Kaukasus, Sentral-Asia, Tibet, Nord-Korea), og redaktør for Den norske Bokklubbens Reisebibliotek. Han kurser ledere i eksportbedrifter på fremmedkulturbevissthet.

Spesialområdene er Norge i verden (& Verden i Norge), omdømmeproblematikk, og de store utviklingstrekkene i en stadig mer globalisert verden, som forholdet mellom de ulike sivilisasjonene/kulturene: den vestlige, den kommunistiske, den islamske, den buddistiske, den buddistisk-konfutsianske, den hinduistiske, u-landene, osv. Altså Clash of Civilization-problemstillinger, som i praksis er dårlig dekket av akademia, men som det er avgjørende for eksport-bedrifter og globaliserte institusjoner å ha innsikt i.

Jens A. Riisnæs er en av Norges mest engasjerende tverrfaglige foredragsholdere. Og siden han bare representerer seg selv, snakker han uten filter, og går derfor med stor glede på tvers av etablerte holdninger – så sant det er empirisk-logisk grunnlag for det!

Pressebilder

Jens A Riisnæs

Jens A Riisnæs

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2