Stein Schjolberg

Stein Schjolberg

Fremtredende Dommer og Pioner Innen Cyberkriminalitetslovgivning

Stein Schjolberg: Fra norsk rettssal til global ekspertise innen cyberkriminalitet

Stein Schjolberg tjenestegjorde som en bemerkelsesverdig lagmann i Norge fra 2010 til han gikk av med pensjon 1. august 2013. Hans karriere som dommer startet i 1984, og han ble utnevnt til hoveddommer ved Moss tingrett i 1994, en posisjon han innehadde frem til 2010. Før dette tjente han som både aktor og assisterende politikommisjonær i Oslo.

Men det er Steins dybde av kunnskap og innsats innen cyberkriminalitet som har skilt ham ut på den internasjonale arenaen. Han regnes som en internasjonal ekspert på feltet og er en av grunnleggerne av den globale harmoniseringen av datamaskinkriminalitetslovgivning. Hans tid som Fulbright-stipendiat ved Stanford Research Institute (SRI International) i 1981-82, og hans samarbeid med INTERPOL for å organisere det første INTERPOL-treningsseminaret for etterforskere av datamaskinkriminalitet i Paris 1981, understreker hans tidlige engasjement i feltet.

Gjennom årene har dommer Stein Schjolberg tjenestegjort som ekspert på cyberkriminalitet for en rekke internasjonale institusjoner. Hans publikasjoner strekker seg over temaer fra datamaskinkriminalitet til rettsteknologi. I 1999-2001 ble han utpekt av National Center for State Courts i USA som medlem av den internasjonale tenketanken om global rettsteknologi.

Hans lederskap er også anerkjent av International Telecommunication Union (ITU) i Genève. I 2007-2008 ledet han den globale høyekspertgruppen (HLEG) om nettsikkerhet. Dette arbeidet kulminerte i to rapporter i 2008, formannsrapporten og den globale strategiske rapporten om nettsikkerhet. For sin bemerkelsesverdige innsats mottok Stein ITUs sølvmedalje.

Videre ledet dommer Stein EastWest Institute (EWI) sin juridiske arbeidsgruppe for cyberkriminalitet fra 2010 til 2013 og var medlem av World Economic Forum's - Partnering for Cyber Resilience (PCR) prosjekt fra 2012 til 2013.

I dag leder dommer Stein Schjolberg den internasjonale tenketanken om rettferdighet, fred og sikkerhet i cyberspace, hvor han fortsetter sitt arbeid med å forme den digitale framtidens juridiske landskap.

Sammenfattet representerer Stein Schjolberg en unik kombinasjon av dyptgående juridisk forståelse og banebrytende ekspertise innen cyberkriminalitet. Hans foredrag tilbyr en dyptgående innsikt i hvordan vi kan forstå, bekjempe, og tilpasse oss i en verden hvor teknologi og rettferdighet kolliderer.

Pressebilder

Stein Schjolberg

Stein Schjolberg

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2