Christina Stielli
Fotograf: Kristian Pohl

Christina Stielli

Arbeidslyst og glede

Christina Stielli er en energibunt som gir motiverende, inspirerende og innsiktsfulle forelesninger om medarbeiderskap, kommunikasjon og betydningen av arbeidslyst og glede på jobben. Christina mottok prisen for Årets talare i 2014 og 2015.

Christina prater om eget ansvar i relasjonen til kollegaer, kunder og oppdragsgivere, at vi er hverandres arbeidsmiljø og om at det er hver og en sitt ansvar å arbeide for arbeidsglede. Hun leder deltakerne med latter og alvor når hun viser eksempler på hvordan en arbeidsplass kan skades av gnål og hun syr det sammen med det faktum at livet kan være en vanskelig periode. Det er mye som likevel kan bli enklere når vi innser hvordan vi kan påvirke en helt vanlig arbeidshverdag.

Christina Stielli er den første til å motta prisen Årets talare – Kvinna to år på rad, 2014 og 2015. Christina var også nominert til Årets talare – Kvinna 2016. Hun var konferansier under Talargalan 2019.

Hun beskrives ofte som en rakett på forelesningshimmelen! Hun har et nærvær og en dyktighet i å skape momentum med alle typer arbeidsgrupper. Hennes forelesninger passer til å løfte en konferanse, skape engasjement på en kick-off, sammensveise medarbeidere på en personaldag, inspirere på et kundetreff, enten det er med eller uten workshop der målet alltid er at deltakerne skal sveve noen centimeter over gulvet når de drar derfra. Christina tilbyr følgende forelesninger:

Bremse eller bryte sammen?
Både arbeidsgivere og medarbeidere har ansvar for å motvirke stress og å forebygge det farlige stresset på en arbeidsplass. Christina tar deltakerne med til den dagen da hun innså at hun hadde mistet hukommelsen etter langvarig perioder med stress. Plutselig visste hun ikke hvordan hun skulle kjøre bil og på midten av 90-tallet var det få som visste hvordan gjenhentingen kunne gjøres best mulig. I dag prater Christina om det egne ansvaret for å ikke bli syk av stress, om puslespillet vi kaller livet, om at det aldri finnes en brist på tid og hvor viktig det er å forstå kroppens funksjoner for å være et holdbart menneske og medarbeider.

Verdensmester i forandring!
En forelesning som passer innen, under eller etter en forandring. Lett og alvorlig, rørende og innsiktsfullt med resultat av studier og et innblikk i hvordan hjernen fungerer ved forandringer, hvordan vi kan få alle til å dras i samme retning og skape et smidig medarbeiderskap. Å lede under forandring og å følge endringer, kjenne tiltro til en usikker fremtid, å kjenne seg trygg i en turbulent hverdag, å finne sin plass i et helt nytt miljø. Redsel i endringsprosesser er normalt og Christina forklarer med humor og alvor hvordan og hvorfor våre hjerner i blant stenger av når noen sier omorganisering.

Arbeidsglede? Ja takk!
Hvorfor er det så viktig med mer glede på jobben? Hva sier forskningen om viktigheten av å ha det bra på jobben og hvordan er det direkte koblet til bedre prestasjoner, bedre samarbeidsklima, økt produktivitet og færre sykmeldinger? Mange har ordet arbeidsglede skrevet inn i sin visjon og sine verdier, men få kan få frem hva det egentlig er og hvem som er ansvarlig for å ha det gøy på jobben. Handler det virkelig om bowlingkvelder og after work arrangert av trivselsgruppa eller handler det om noe helt annet? Inspirasjon blandet med fakta og en gedigen verktøykasse for arbeidslede allerede neste dag.

Hvorfor er ikke alle andre normale sånn som meg?
Vi er hverandres arbeidsmiljø og spørsmålet er om vi respekterer vårt arbeidsmiljø tilstrekkelig nok eller forekommer det mer gnål enn oppmuntringer? Mer negative kommentarer enn positive? Hvordan påvirkes jeg av en kollega sin holdning og hvordan møter vi hverandre i møter eller i korridoren? Medarbeidere er ofte den viktigste tilgangen til en arbeidsplass og fungerer ikke kommunikasjonen og samarbeidet kan det få konsekvenser for en hel arbeidsplass. En forelesning om ulikheter, arbeidsglede og at vi er hverandres miljø.

Dette har tidligere kunder sagt om Christina:

"Christina, jeg er så utrolig glad for at vi booket deg. Det her var midt i blinken. Jeg har fått fantastiske positive tilbakemeldinger på ditt bidrag som helhet fra medarbeiderne" – Jan Anmebjer, Skatteverket

"Takk enda en gang for din inspirerende forelesning. Den ble satt stor pris på blant våre sjefer og hos øvrige medarbeidere. Du fikk oss alle til å kjenne oss opprømte og inspirerende til å i større utstrekning ta ansvar for våre liv – ikke minst på jobben" - Fredrik Skoglund, Åklagarmyndigheten i Bergslagen

"Du fikk frem ditt budskap og det vi ønsket på en helt fantastisk måte. Stort takket være din energi og positive framtoning, men også med den dybden som kommer av dine egne erfaringer" Ann-Sofie Bramell, Swedbank

Pressebilder

Christina Stielli

Christina Stielli

Fotograf: Kristian Pohl

Medarbeidere & Team

Underholdende forelesere

Moderatorer som inspirerer

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2