Ingar Jensen

Ingar Jensen

Foredrag om alkohol og narkotika i næringslivet

Ingar Jensen er grunder av selskapet Drug prevent. Ingar jobber i dag også som foredragsholder, og har 25 års erfaring som leder og mellomleder innen mediebransjen. Han har også egenerfaring med alkohol, rus og avhengighet. Han var aktiv misbruker i mer enn 15 år samtidig som han var en vel ansett kollega og leder.

Gjennom sitt foredrag deler Ingar sin sterke historie om hvordan hverdagen til en rusavhengig i full jobb fortoner seg. En hverdag full av manipulasjon, ineffektivitet, løgn og bedrag overfor arbeidsgiver og omgivelsene.

Formålet med foredraget er å gi et innblikk i hvilke utfordringer arbeidsgivere ofte møter i forbindelse med rus på arbeidsplassen. Hvordan man på best mulig måte kan forebygge og håndtere disse utfordringene, og hvordan etablere systemer og metoder som skaper trygge

Rus og avhengighet er et sterkt økende problem i samfunnet, og særdeles vanskelig å oppdage hos folk i arbeid. Aktive rusavhengige er en risikofaktor for bedriften med tanke på skadelige og kriminelle handlinger. Alkohol er kun en liten del av dette. Medikamenter og andre stoffer er svært utbredt og vanskelig å avdekke. I tillegg er det et vanskelig tema å snakke om.

30% av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser skyldes fravær knyttet til alkohol. Som en følge av dette bærer næringslivet kostnader på 15 milliarder kroner.

Foredraget er rettet spesielt mot ledere og mellomledere i privat og offentlig sektor, samt HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, AMU og personell innen helse- og sosialsektoren.

«Rusavhengige er til forveksling like folk flest»

Ta kontakt for mer informasjon om Ingar Jensens foredrag.

Pressebilder

Ingar Jensen

Ingar Jensen

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2