Klima og bærekraft: Nytt århundre, nye mål

Av Mattias Goldmann

Mange bedrifter og kommuner er nå i prosess med å formulere nye klima- og bærekraftsmål ettersom de nåværende utløper i 2020. Andre slår nå for første gang fast konkrete mål for sin virksomhet. Talerforums Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer på Sweco og utsett til Mäktigast i Hållbarhetssverige, gir her fem innspill på hva som er viktig å tenke på.

1. Vær en del av løsningen

Norge som nasjon har som mål å være klimanøytralt 2050 og til 2030 redusere klimautslipp med minst 40% fra referanseåret 1990. Sverige skal være klimanøytralt 2045 og til 2030 minske transportsektorens klimapåvirkning med 70 prosent sammenlignet med år 2010. Hvert mål som er svakere, senere eller mer diffust enn disse innebærer at din virksomhet er en del av problemet – og at dere trolig selv får problemer når staten skal møte sitt mål ettersom dere har høyere utslipp enn landet vil tillate.

2. Gå bredere

Mange virksomheter har sin største påvirkning på klima og miljø utenfor sitt formelle ansvar; en bils største utslipp skjer når den kjøres, en gensers klimapåvirkning avhenger av hvor ofte og hvor varmt den vaskes, en restaurants viktigste klimainnsats kan være å servere mindre rødt kjøtt og minske matsvinnet. Tidligere valgte mange å ikke sette opp mål for dette ut i fra at det er kundens ansvar – for 2030 inkluderer langt flere dette for å være maksimalt relevante i sitt arbeid.

3. Koble på andre mål

Norge har 23 miljømål, mens Sverige har 16. På FN-nivå har vi blitt enige om 17 globale bærekraftige utviklingsmål, SDG. Undersøk hvilke av dem som er relevante for din virksomhet og koble dem til klima, ettersom det for biologisk mangfold og fattigdomsbekjempelse er helt avgjørende at vi klarer klimakrisen.

4. Sett delmål

2030 eller 2045 kjennes langt unna; mange bedrifter kan ha byttet eiere og ledelse i løpet av denne tiden og mange politiske skifter kan ha skjedd. Derfor er det viktig med konkrete delmål langs veien, gjerne år slik at de kommer naturlig inn i virksomhetsplanene, budsjett og personlige ansvarsområder.

5. Kommunisere og feire

En bra måte å vise at dere tar klima og bærekraft på alvor er å kommunisere målene – det forplikter dere og gjør det vanskeligere å rygge tilbake. Erkjenn også at målene kan være vanskelige å nå og at dere ikke klarer det selv; strekk ut hånden til kunder, underleverandører og utsalgssteder eller motsvarende om å samarbeide og klare utfordringen sammen. Og kanskje det vanskeligste for oss nordboere; feire fremskritt for det gir liv til nye fremskritt!

Mattias Goldmann er Chief Sustainability Officer på Sweco hvor han har ansvaret for at Sweco bidrar til å møte de 17 globale målene for bærekraftig utvikling. Mattias sine foredrag passer for hele organisasjonen så vel som for ledergrupper. Ta kontakt med Talerforum for å booke foredrag med Mattias eller om du vil vite mer om hans foredrag.

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2