Inspirasjonsbrev mai 2024

Fremme av åpen dialog i organisasjoner: Bygging av et sunt ytringsklima

I en tid preget av rask forandring og økt kompleksitet i arbeidslivet, er evnen til åpen dialog viktigere enn noensinne. Et sunt ytringsklima i organisasjoner er fundamentalt for både den interne dynamikken og den overordnede suksessen til en virksomhet. Denne artikkelen utforsker hvordan et støttende ytringsklima kan være avgjørende for å fremme et arbeidsmiljø der alle medlemmer føler seg trygge nok til å uttrykke sine meninger og ideer. Gjennom innsikter fra Øyvind Kvalnes, en ledende ekspert på feltet, vil vi dykke ned i hvordan organisasjoner kan bygge og vedlikeholde en kultur for åpen dialog.

»Les hele artikkelen...

Når velstand ikke gir velvære

I en tid preget av materiell overflod og teknologiske fremskritt står vi overfor et paradoks: hvorfor opplever mange av oss psykisk uhelse? Denne artikkelen utforsker hvordan moderne livsstiler og samfunnets strukturelle endringer påvirker vår mentale helse, med innsikt fra psykiateren og forfatteren Anders Hansen og hans bok "Deppehjernen". Anders Hansen, en kjent skikkelse innen psykiatrien, har studert hjernens funksjoner og dens innvirkning på vårt følelsesmessige velvære. Hans bok «Depphjärnan» tar for seg hvordan hjernen, som er utviklet for overlevelse og reproduksjon, ikke nødvendigvis er optimalisert for kontinuerlig lykke. Denne innsikten setter spørsmålstegn ved våre moderne forventninger til hva det vil si å leve et godt liv.

»Les hele artikkelen...

Sammenkobling av økonomi og økologi: Balanseringen av Norges grønne skifte

I møtet mellom økonomisk vekst og miljømessig bærekraft står Norge overfor komplekse utfordringer og unike muligheter. Landet, kjent for sin rike natur og omfattende oljevirksomhet, har tatt betydelige skritt mot å balansere disse tilsynelatende motstridende interessene. Med inspirasjon fra Nina Jensens arbeid med bærekraftighet og bevaring av økosystemene, utforsker vi hvordan Norge har arbeidet for å integrere økonomisk utvikling med miljømessig bærekraft, med fokus på innovative løsninger og politiske strategier.

»Les hele artikkelen...

Kurs: Sikkerhet i resepsjonen

Du som jobber i resepsjonen er organisasjonens ansikt utad. Du er ofte det første og siste en besøkende møter – og er derfor en svært viktig del av opplevelsen. Vanligvis er folk vennlige, hyggelige og forståelsesfulle. Men noen ganger kan det bli utfordrende! Da gjelder det å ha en mental forberedelse og gode rutiner når din trygge tilværelse blir satt på prøve. I nødsituasjoner er det viktig å raskt ta de riktige beslutningene. Dette kan omfatte trusler og risikoer som uautoriserte personer, inntrenging, skadeverk, innbrudd, ulykker og brann, og å håndtere mennesker i vanskelige situasjoner på en god måte. I alle disse situasjonene er det viktig at du har riktig opplæring og vet hva som må gjøres. Kurset er en heldagsbegivenhet og holdes online på følgende dato: 5. juni, 24. september & 23. oktober 2024

»Mer informasjon...

Kurs: Rettshaveristisk adferd

I offentlig forvaltning møter vi noen ganger personer; borgere, klienter, omsorgsmottakere og pårørende som på en destruktiv måte driver sin egen sak og nekter å akseptere beslutninger eller andre ufravikelige omstendigheter. Det stiller høye krav til oss! At vi kan håndtere de vanskelige situasjonene og samtalene profesjonelt – og med en god behandling! Vi kaller dem ofte for rettshavere. Møte og kontakt oppleves ofte som problematisk siden det er vanskelig å etablere en fungerende relasjon til disse personene, for ikke å snakke om å finne et godt samarbeid. Ikke sjelden blir personen også truende og utagerende. Kurset er en heldagsbegivenhet og holdes online på følgende dato: 4. juni, 5. september & 26. november 2024

»Mer informasjon...

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2