Anne Rose Røsbak Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen

Filosofi og etikk i arbeidslivet og hverdagen

Anne Rose har mastergrad i filosofi og er tilknyttet fagmiljøet Activa Humanistisk Akademi. Hun er en sterk kursholder med bred erfaring fra både offentlig og privat sektor, og som prosessleder i norsk arbeidsliv.

Hun arbeider med temaer som etikk, verdier, kommunikasjon, medarbeiderskap og ledelse. Hva kan vi gjøre for å styrke ytringsklimaet på arbeidsplassen? Hvordan håndtere et valg mellom rett og galt? Hva skiller dårlige begrunnelser fra gode? Hvordan legge til rette for at folk skal kunne yte sitt beste? Dette er noen av spørsmålene Anne Rose kan belyse.

Anne Rose nærmer seg arbeidshverdagens dilemmaer gjennom filosofifagets perspektiver og hun utfordrer gjerne publikum til selv å ta stilling til konkrete spørsmål. Med utgangspunkt i forberedende samtaler kan hun utvikle dilemmaer og refleksjonsspørsmål som er spesielt relevante for tilhørerne.

Anne Rose er stadig å høre på radio, der hun som filosof kaster lys over aktuelle temaer.

Pressebilder

Anne Rose Røsbak Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen

Fotograf: Morten Sebastien Sørensen

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2