Behov for kompetanseutvikling

Av Alexandra Monforte, Country Manager i Talerforum Norge

”IT-prosjektet er ferdigstilt, men nå må vi få med de ansatte”, ”Hvordan kan vi integrere bærekraft i vår forretningsmodell”, ”Vi behøver mer kunnskap om hva som skal vektlegges i salgsarbeidet”, ”Hvordan ser bransjen vår ut i framtiden”.

Talerforum er på mange måter en levende nyhetsoppdatering over hvilke muligheter og utfordringer ulike organisasjoner og roller står overfor. Med dagens høye endringstakt ligger nøkkelen til å forbli konkurransedyktig i tilførsel av ny kunnskap. Det er dette vi brenner for og hjelper våre kunder med hver dag.

Effektivitet på agendaen

Felles for mange av våre kunder er at de går gjennom større IT-relaterte endringsprosesser. Betydelige ressurser har blitt brukt på å modernisere gamle systemer og integrere nye. Målet er å øke effektiviteten. De ansatte blir introdusert for nye verktøy, rutiner og ofte også nye sammensetninger av arbeidsgrupper. Dette innebærer for mange at ulike problemstillinger dukker opp, eksempelvis knyttet til intern kommunikasjon, samarbeid og arbeidsmiljø, men også til økt kunnskap om teknologiske skifter og trender. Skal de mål som er satt nås, må også ansattes kompetanseutvikling tilgodeses som en del av prosessen.

Salg og kundebehandling – fra kommuner til finansbransjen

En tydelig trend vi merker er at flere organisasjoner stiller nye krav til sine medarbeidere i form av utvidet ansvar og rollebeskrivelse. Kommunesammenslåingen er et typisk eksempel på dette. Flere nye avdelinger etableres, ansatte er lokalisert på ulike steder og telefonen har blitt et nytt sentralt arbeidsverktøy. Flere ledere etterlyser i slike tilfeller et større fokus på kundebehandling blant sine medarbeidere. Hva er god service og hva er god service over telefon? Dette genererer igjen nye utfordringer for ledere som nå primært skal lede via telefon og kanskje da også ansatte de ikke kjenner spesielt godt. Samtidig skal de utvikle kommunens tjeneste.

Også i næringslivet merkes en større vektlegging av salg og kundebehandling – behovet for at de ansatte gjenkjenner salgsmuligheter i sine møter uten at de nødvendigvis jobber i rene salgsavdelinger. De ansatte mangler kunnskap om hva som vektlegges i salgsarbeidet - hvordan tenke salg og hvordan man skal gå fram.

I disse eksemplene etterlyses kompetanseutvikling, men endringen innebærer mer enn å bare lære seg noe nytt. Det handler også om å endre bildet av hvordan den ansatte betrakter sin egen yrkesrolle, noe som for mange er en del av vår identitet. Dette er en stor utfordring for mange organisasjoner i dag. Da etterlyses en ekstern stemme for en vellykket endring og utvikling.

Den eksterne stemmen

I alle organisasjoner streber man etter utvikling, men hvordan skal man nå dit? En metode er å hente inn ekstern kompetanse i form av foredragsholdere, eksperter og kursholdere som bringer med seg et annet perspektiv og andre erfaringer. Deres kunnskap er et nøkkelbegrep, men det kreves også en lidenskap for emnet og evnen til å formidle. Vi på Talerforum formidler denne typen ekspertise og det er vi størst på i Norden.

Dere kjenner selv egen organisasjon best: Hvilke behov har vi; hva er vi gode på; hva må vi bli bedre på. Imidlertid vil ikke det å hente inn ekstern kompetanse gi noen automatisk garanti for kunnskapsutvikling. Skal man få ønsket utbytte er det viktig at personen(e) man henter inn har rett kompetanse og at utformingen matcher formålet.

Siden 1995 har vi kontinuerlig utviklet vårt nettverk av foredragsholdere, eksperter og kursholdere innenfor et bredt spekter av emner. Dette er et resultat av at vi lytter til våre kunder og deres behov. I Talerforum følger vi med på utviklinger, trender og omverdenen. Det er nettopp dette som gjør at vi har kunnet bidra til våre kunders utvikling under alle disse årene.

Ingen av foredragsholderne vi samarbeider med er ansatt hos oss. Dette er et bevisst valg for at vi skal kunne formidle den eller de personer som best passer din virksomhets behov. Denne objektiviteten er viktig for oss. I etterkant av et arrangement utfører vi alltid en evaluering sammen med deg som kunde. Det er viktig for oss å kjenne til dine opplevelser, men også få vite hvordan vi kan forbedre oss.

Vår kompetanse, vårt nettverk, vår objektivitet og vår kontinuerlige vilje til å forbedre oss – det er dette som gjør at våre kunder kjenner trygghet og tillit til oss.

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2