Werner Christie
Fotograf: Terje Heiestad

Werner Christie

Dr. Werner Christie er tidligere helseminister i Norge i Dr. Brundtlands regjering sept. 1992 - des. 1995, og tidligere leder av Bioteknologinemnda i Norge (www.bion.no) og WHOs Stop TB-partnerskap mellom offentlig og privat sektor. Werner er medisinsk doktor og har også utdanning i samfunnsvitenskap. Han har også over 13 års erfaring som deltidsbonde.

Han har jobbet som folkehelseoffiser og sykehusleder i Norge, drevet med forskning og publisert en lærebok om planlegging og ledelse av primærhelsetjenester. Han har sittet i en rekke styrer for helsetjenesteleverandører, investorer og oppstartsselskaper, inkludert European Federation of Biotechnology (www.efb-central.org) og ScanBalt-nettverket av bioteknettverk (www.Scanbalt.org). Han var i 5 år spesialrådgiver for medisinsk- og bioteknologi for det norske handelsråd (www.innovationnorway.no), og tjenestegjorde to år i den funksjonen i San Francisco. Han ledet den tidlige utviklingen av WHOs "Stop TB"-initiativ (www.stoptb.org), et verdensomspennende offentlig-privat partnerskap mot tuberkulose, fra starten av inntil det inkluderte mer enn 40 globale organisasjoner. Det har siden nådd 1197 partnere. Siden 2007 er han styremedlem i Brussels-baserte Public Advice International Foundation (http://www.pa-international.org/). Fra 2008 er han styremedlem i EduMonde SA, et utdanningsmedieforetak basert i Malaysia, og medlem av presidiet for UN International Ecological Safety Cooperative Organization basert i Kina (www.uniesco.org).

I 2001 startet han sin egen fulltidskonsulentvirksomhet, "World Health Connections", med fokus på entreprenørskap og investeringsstrategier innen medisin og bioteknologi, samt utvikling av helseomsorg og rådgivning for både private og offentlige foretak.

Fra mai 2004 til januar 2009 var han Vitenskaps- og teknologirådgiver for den kongelige norske ambassaden i Beijing, der hans arbeid hovedsakelig fokuserte på energi, miljø (www.neec.no), bygging, medisin, marint og biovitenskap og teknologier samt spørsmål knyttet til velferdsreformer og helse. Fra 2008 til 2010 var han styreleder for Kina-operasjonene og styremedlem i Public Advice International, Brussel.

Han foreleser nå i offentlig administrasjon og ledelse så vel som folkehelse ved Høgskolen i Hedmark og internasjonalt, og er styreleder i Røde Kors, Hedmark fylke og styremedlem i "Fremtidens Helsestiftelse", Norge.

Pressebilder

Werner Christie

Werner Christie

Fotograf: Terje Heiestad

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2