Göran Persson
Fotograf: Josefine Ejemalm

Göran Persson

Klimaspørsmålet kan bli vår tids største katastrofe dersom vi ikke umiddelbart iverksetter tiltak og går inn for å endre livsstilen vår, hevder Göran Persson. Sveriges tidligere statsminister mener vi har ventet for lenge med å handle, men at det fortsatt finnes håp. Sverige er et foregangsland når det gjelder tekniske løsninger og burde bli mer fremtredende i globale sammenhenger.

Problemene bunner i bruk av gammel teknikk, alt som har å gjøre med fossilt brennstoff d.v.s. kull, naturgass og olje. Den største utfordringen vi står ovenfor er å erstatte disse brennstoffene innen transporten, mener Göran Persson. 97% av brennstoffene som brukes i transportmidler som frakter både varer og mennesker, kommer fortsatt fra oljen. Med ny teknikk som miljøbiler og økt bruk av tog som transportmiddel, vil utslippet av karbondioksid reduseres. Den nye teknikken finnes, det gjelder bare å ta den i bruk det. Tenk f.eks. på den tekniske utviklingen som har skjedd innen mobiltelefoni i løpet av de siste tjue årene.

Det går an å kombinere miljøhensyn og økonomisk utvikling. Det er en drivkraft som bidrar til samfunnsutvikling å introdusere ny teknikk, å få investere i nye produksjonsmetoder og å få forske og utdanne.

Pressebilder

Göran Persson

Göran Persson

Fotograf: Jenny Hallengren

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2