En verden i endring – Anders Borg, Fredrik Reinfeldt og Carl Bildt

Anders Borg - Økonomi, framtid og omverden

Anders snakker blant annet om hvordan økonomien forandres av digitalisering og globalisering og hvordan regjeringer og bedrifter i de nordiske landene og Europa skal møte disse utfordringene og mulighetene. Han har ingen standardforelesninger, men tilpasser alltid sine forelesninger avhengig av emne og deltakere. Hvert tilfelle er unikt.

Han er nestleder i Kinnevik og Millicom. Kinnevik og Millicom er blant annet aktive innen e-handel og telekom i raskt voksende markeder i fremvoksende land, og de har etablert en rekke vellykkede selskaper de siste årene som Zalando, Avito, Rocket og Lazada.

Anders Borg er også rådgiver og medlem av Citis nordiske Advisory Board og rådgiver for Citis virksomhet i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Han arbeider med utvikling av Citis nordiske virksomhet og er også global rådgiver for Citis virksomhet inn mot offentlig sektor. Citigroup er et amerikansk multinasjonalt finansselskap og forretningsbank. Citi har virksomheter i over 100 land, og arbeider både med fremvoksende og utviklede markeder.

Den 14. november 2014 kunngjorde World Economic Forum (WEF) at Borg vil lede organisasjonens nye initiativ for å fremme et globalt samarbeid med et nytt rammeverk for det globale finanssystemet. Anders Borg er leder for WEFs Global Initiative on The Future of the Global Financial System som samler alt arbeid WEF gjør i den finansielle sektoren sammen med ledende globale institusjoner som IMF, regjeringer, sentralbanker og finansielle institusjoner.

Les mer...

Fredrik Reinfeldt - Sveriges tidligere statsminister

Fredrik Reinfeldt har mer enn 25 års erfaring med svensk, nordisk og internasjonal politikk. Han var statsminister fra 2006–2014 og partiformann for de svenske Moderaterna fra 2003–2015.

Fredrik Reinfeldt er en erfaren taler med nærmere tretti års erfaring med offentlige opptredener både i Sverige og internasjonalt. Han snakker blant annet om forandringer i Norden, Europa og verden. Hvordan påvirkes vi av disse forandringene, og hvordan skal vi tilpasse og fornye oss? Hvilken type lederskap og hvilke erfaringer er viktige for å håndtere stadig forandring?

Les mer...

Carl Bildt - Tidligere statsminster og utenriksminister

Carl Bildt var Sveriges statsminister fra 1991 til 1994, og vendte senere tilbake til politikken som utenriksminister fra 2006 til 2014.

I sin tid som statsminister var han en pådriver for Sveriges EU-medlemskap. Han gjennomførte også omfattende strukturelle reformer for å forbedre Sveriges konkurranseevne internasjonalt og for å modernisere velferdssystemet.

Carl Bildt fikk stor internasjonal anerkjennelse for sin rolle som FNs offisielle mekler og generalsekretærens spesialutsending under konflikten på Balkan mellom 1999 og 2001.

Carl Bildt holder foredrag om:
- Den nye økonomien
- Europas fremtid og dets posisjon i verden
- Geopolitiske utfordringer
- Midtøsten og terrorisme
- Styringen av Internett
- Fremtiden for Balkan-regionen

Les mer...

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2