Forside > Personligheter > Colin Moon

Colin Moon

Å knekke den nordiske koden

Kulturkonflikter, kommunikasjon og kulturell kjemi.
Colin ble kåret til årets talere i 2012!

Selvfølgelig har svensker, nordmenn, finner og dansker en felles bedriftskultur som baseres på likeverd, effektivitet og beskjedenhet. Skandinavere og finnene er avtalefokuserte, uformelle og punktlige. Faktisk ser resten av verden Norden ofte som én enhet.

Men selv om disse landene deler mange verdier og egenskaper, er det noen små forskjeller. Noen ganger fører disse små forskjellene til mer forvirring og irritasjon enn store kulturelle forskjeller. Colin Moon ser på noen av de mulige utfordringene i intra-nordisk næringslivskommunikasjon: forskjeller i arbeidsmetoder, møtekultur, forhandlingsteknikk og beslutningsprosesser.

Han er også opptatt av å understreke likhetene som bør danne grunnlag for et vellykket nordisk samarbeid. Det er tross alt disse likhetene som organisasjonene bør bygge på og som sørger for uslåelige skandinaviske/nordiske team!

Colin Moon er britisk, men har bodd i Skandinavia i over 20 år og inviteres til å holde foredrag over hele verden. Mange av tilhørerne har en skandinavisk forbindelse - de er enten "internasjonale" skandinaviske forretningsfolk eller er de kunder og partnere som arbeider tett sammen med skandinaviske selskaper. Colin er en regelmessig bidragsyter til næringslivsmagasiner og blir ofte intervjuet i media om sitt syn på den "skandinaviske fremgangsmåten" fra et internasjonalt perspektiv. Colin skisserer ikke bare noen av de viktigste forskjellene i skandinaviske/nordiske team, men han ser også på hvordan slike team blir sett på av resten av verden. "Skandinavere tror de er ganske normale", sier Colin. "Men i resten av verden ser man dem som interessante, ofte gåtefulle og til tider også ganske merkelige".

Booking av foredragsholdere

Om du fyller ut skjemaet under og sender det til oss så kontakter vi deg så fort vi kan.

Emne?
Arrangement/Event?
Foreleser?
Navn
Firma
Stilling
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
Pris/Budsjett
Beskjed

Nyheter

Bli med på å kåre
Norges beste taler!

Hvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Noen som har inspirert deg til å forandre måten du jobber eller lever på?
Foreleser
Foreleser
Foreleser
 

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50, E-post info@talerforum.no

Sitemap