Forside > Personligheter > Tobias Thorleifsson

Tobias Thorleifsson

Tobias Thorleifsson

Tobias Thorleifsson

Tobias Thorleifsson og jeg har siden 2008 kombinert internasjonale polar-ekspedisjoner med foredrag og konsulentvirksomhet.

Hans siste ekspedisjon ble fullført i juni 2013 da han ledet en tre måneders tur i Otto Sverdrups fotspor på Ellesmere Øya i Canadisk Arktis. 2 programmer om turen ble sendt på TV2 i julen.

Internasjonalt har Tobias holdt foredrag på National Geographic Society, Explorers Club og vært på foredragsturne i USA på vegne av UD. I Norge har han holdt en rekke foredrag for ledergrupper og større arrangementer blant annet i regi av Veidekke, Enova, Utdanningsforbundet etc. Som foredragsholder for Miljø og Klimadepartementet har han over 400 foredrag bak seg på norske skoler og universiteter.

Tematikken i Tobais foredrag har et bredt spenn og kan spisses innen følgende kategorier: Motivasjon, Miljø, Idrett og Opplevelser, Nordområdene og Historiefortelling.

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50. E-post info@talerforum.no