Forside > Personligheter > Ingar Jensen

Ingar Jensen

Foredrag om alkohol og narkotika i næringslivet

Ingar Jensen er grunder av selskapet Drug prevent. Ingar jobber i dag også som foredragsholder, og har 25 års erfaring som leder og mellomleder innen mediebransjen. Han har også egenerfaring med alkohol, rus og avhengighet. Han var aktiv misbruker i mer enn 15 år samtidig som han var en vel ansett kollega og leder.

Gjennom sitt foredrag deler Ingar sin sterke historie om hvordan hverdagen til en rusavhengig i full jobb fortoner seg. En hverdag full av manipulasjon, ineffektivitet, løgn og bedrag overfor arbeidsgiver og omgivelsene.

Formålet med foredraget er å gi et innblikk i hvilke utfordringer arbeidsgivere ofte møter i forbindelse med rus på arbeidsplassen. Hvordan man på best mulig måte kan forebygge og håndtere disse utfordringene, og hvordan etablere systemer og metoder som skaper trygge

Rus og avhengighet er et sterkt økende problem i samfunnet, og særdeles vanskelig å oppdage hos folk i arbeid. Aktive rusavhengige er en risikofaktor for bedriften med tanke på skadelige og kriminelle handlinger. Alkohol er kun en liten del av dette. Medikamenter og andre stoffer er svært utbredt og vanskelig å avdekke. I tillegg er det et vanskelig tema å snakke om.

30% av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser skyldes fravær knyttet til alkohol. Som en følge av dette bærer næringslivet kostnader på 15 milliarder kroner.

Foredraget er rettet spesielt mot ledere og mellomledere i privat og offentlig sektor, samt HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, AMU og personell innen helse- og sosialsektoren.

«Rusavhengige er til forveksling like folk flest»

Ta kontakt for mer informasjon om Ingar Jensens foredrag.

Booking av foredragsholdere

Om du fyller ut skjemaet under og sender det til oss så kontakter vi deg så fort vi kan.

Emne?
Arrangement/Event?
Foreleser?
Navn
Firma
Stilling
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
Pris/Budsjett
Beskjed

Nyheter

Bli med på å kåre
Norges beste taler!

Hvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Noen som har inspirert deg til å forandre måten du jobber eller lever på?
Foreleser
Foreleser
Foreleser
 

Kontakt oss

Tel: 67 22 22 50
E-post

Forelesere

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50, E-post info@talerforum.no

Sitemap