Forside > Personligheter > Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde

Foredrag om ledelse og relasjonsutvikling

Sikreste vei til resultater går gjennom relasjonledelse

Hanne Kristin har jobbet i politiet i 25 år, de 5 første årene som politiadvokat, de siste 20 som leder. I 11 av disse årene som toppleder, og de 6 siste årene som politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt, en stilling hun for tiden er i permisjon fra.

Når Hanne Kristin snakker om ledelse, snakker hun om hva lederen må gjøre. Hun er mindre opptatt av definisjoner og mer opptatt av praksis. Når hun snakker om endringsledelse, snakker hun om hva lederen må gjøre personlig for å endre seg og hvilke krav til relasjonskompetanse og relasjonsutvikling mellom leder og medarbeider som må være på plass. Fordi forandring sjelden fryder på en arbeidsplass.

Hanne Kristins foredrag:

1.Ledelse gjennom relasjoner

Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige? Hvordan håndtere stress i en travel hverdag? Balanse og likeverd i hverdagen. Relasjonsledelse - er det lønnsomt?

Dette er et erfaringsbasert foredrag, basert på evne og vilje til å skape balanse og likeverd mellom mennesker. Foredraget trekker opp enkle linjer for å lykkes i en travel hverdag, og minner deg på at det du forventer av andre må du selv by på.

Hun er opptatt av at mellommenneskelige relasjoner aldri kan effektiviseres. Og at du ikke kan lede et menneske du ikke kjenner. Derfor må du være nysgjerrig på mennesker! Det handler om dine holdninger som leder og din evne til å etablere dialog.

Foredraget bygger opp under ledelsesteorien i Jan Spurkelands bøker om relasjonsledelse og relasjonskompetanse og prestasjonshjelp. Hans bøker er forankret i det norske samfunn og er tilpasset norsk arbeidsliv. Eksemplene er hentet fra Hanne Kristins egen arbeidserfaring som toppleder i Oslopolitiet gjennom mange år.

2.Dialogferdigheter

Dialogferdigheter gruppe:
Hva synes du om kvaliteten i møtene du går i? Hvordan ledes gruppedialogen? Hvilken verdiskapning skjer? Hva opplever du av mening målt mot tidsbruk? Blir møtene evaluert? Hvordan utvikler dere gruppemøtene i kvalitet og resultatfokus? Trenger dere ideer til ny praksis?

Dialogferdigheter individ:
Den balanserte og likeverdige samtalen. Behersker du, som leder, dialog som samtaleform? Ser du i den travle hverdagen hvilke situasjoner som krever dialog? Bruk av dialog som verktøy i medarbeidersamtalen. Trenger du innsikt i dialogens psykologiske oppbygning? Betydningen av å anvende dialog i relasjonsbygging.

3.Presentasjonsteknikk/Mediehåndtering

Hvor bevisst er du på din egen evne til å presentere ditt fag, dine meninger og synspunkter?

Vet du hvordan du fremstår? Virker du troverdig og overbevisende? Har du et bevisst forhold til kroppsspråk, stemmebruk og ordene du fremfører?

Foredraget gir tips og råd om hvorledes du, sammen med dine medarbeidere, kan planlegge og gjennomføre en presentasjon eller et intervju (tv, radio, direkte, opptak, papiraviser, nettaviser. Tilsvarsrett.)

Dette foredraget er basert på egen erfaring, på godt og vondt, gjennom mange år i en av landets mest eksponerte politisjefsstillinger.

Foredragene varer normalt 60- 90 minutter, men kan bygges ut noe etter behov.

Booking av foredragsholdere

Om du fyller ut skjemaet under og sender det til oss så kontakter vi deg så fort vi kan.

Emne?
Arrangement/Event?
Foreleser?
Navn
Firma
Stilling
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
Pris/Budsjett
Beskjed

Nyheter

Bli med på å kåre
Norges beste taler!

Hvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Noen som har inspirert deg til å forandre måten du jobber eller lever på?
Foreleser
Foreleser
Foreleser
 

Kontakt oss

Tel: 67 22 22 50
E-post

Forelesere

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50, E-post info@talerforum.no

Sitemap