Forside > Personligheter > Desmond Tutu

Desmond Tutu

Erkebiskop Desmond Tutu er en av verdens mest inspirerende nålevende keynote-talere!

Desmond Tutu bodde i England fra 1962 til 1966, og tok sin mastergrad i teologi der. De neste fem årene underviste han teologi i Sør-Afrika og dro deretter tilbake til England for å være assisterende direktør for Kirkenes verdensråd i London. I 1975 ble han den første svarte afrikaneren til å besette stillingen som dekan i St. Marys Cathedral i Johannesburg. Fra 1976 til 1978 var han biskop i Lesotho. Og i 1978 ble han den første svarte generalsekretæren i den sørafrikanske kirkeforsamlingen.

Denne posisjonen ga biskop Tutu en nasjonal plattform til å fordømme apartheidsystemet som "ondt og ukristelig". Tutu etterlyste like rettigheter for alle sørafrikanere og et felles utdanningssystem. Han krevde at de undertrykkende passlovene skulle oppheves, samt en slutt på tvungen relokalisering. Tutu oppmuntret til ikke-voldelig motstand mot apartheidregimet og til økonomisk boikott av landet. Regjeringen inndro passet hans for å hindre ham i å reise utenlands og snakke, men saken hans fikk snart verdens oppmerksomhet. Og etter stort internasjonalt press ble regjeringen tvunget til å gi ham passet tilbake.

I 1984 fikk Desmond Tutu Nobels fredspris, "ikke bare som en støttende gest til ham og den sørafrikanske kirkeforsamlingen han er leder for, men også til alle enkeltpersoner og grupper i Sør-Afrika, som har fått verdens beundring på grunn av sin kamp for menneskeverd, brorskap og demokrati."

Etter Sør-Afrikas første valg for alle borgere i 1994, utnevnte den nylig valgte presidenten Mandela erkebiskop Tutu, til å lede kommisjonen for fred og forsoning som skulle utrede bruddene på menneskerettighetene de siste 34 årene. Erkebiskopen oppfordret som alltid til tilgivelse og samarbeid, istedenfor å hevne tidligere urett. I 1996 gikk han av som erkebiskop i Cape Town og ble deretter kalt erkebiskop Emeritus. I to år var han gjesteprofessor i teologi ved Emory University i Atlanta i Georgia. Utgitte samlinger av talene hans, prekener og andre tekster inkluderer "Crying in the Wilderness", "Hope and Suffering" og "The Rainbow People of God".

Tutu etablerte i 2007 "The Elders", sammen med Sør-Afrikas tidligere president Mandela, tidligere president i USA, Jimmy Carter, tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan og tidligere president i Irland, Mary Robinson, "The Elders", et privat initiativ til å mobilisere erfaringen til verdens ledere utenfor konvensjonelle diplomatiske prosesser. Tutu ble utnevnt til å lede gruppen og har sammen med Carter reist til Darfur, Gaza og Kypros, for å forsøke å løse langvarige konflikter. Desmond Tutus historiske prestasjoner og hans utrettelige innsats for å fremme fred i verden, ble formelt anerkjent av USA i 2009, da President Barack Obama utnevnte ham til å motta landets høyest ansette sivile æresmedalje, "The Presidential Medal of Freedom". Senere i 2009 mottok Desmond Tutu en annen æresmedalje, denne gangen fra The National University of Ireland, som ble overlevert ham av Sir Bob Geldof for hans livslange innsats innen humanitært arbeid.

Booking av foredragsholdere

Om du fyller ut skjemaet under og sender det til oss så kontakter vi deg så fort vi kan.

Emne?
Arrangement/Event?
Foreleser?
Navn
Firma
Stilling
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
Pris/Budsjett
Beskjed

Nyheter

Bli med på å kåre
Norges beste taler!

Hvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Noen som har inspirert deg til å forandre måten du jobber eller lever på?
Foreleser
Foreleser
Foreleser
 

Kontakt oss

Tel: 67 22 22 50
E-post

Forelesere

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50, E-post info@talerforum.no

Sitemap