Anne Gerd Samuelsen

Anne Gerd Samuelsen

Arbeidsglede er lønnsomt

Anne Gerd Samuelsen tilbyr skreddersydde løsninger for utviklingsarbeid innen arbeidsmiljø, ledelse, kommunikasjon og endringsprosesser i din virksomhet.

Anne Gerd Samuelsen er psykiatrisk sykepleier og helsesøster med flere års studier innen ledelse fra BI, og studier innen kvalitetsledelse, kvalitetssikring og konfluent veiledningsmetodikk fra Høgskolen i Vestfold. Hun har Hovedfag i helsefag ( Cand.san.) fra Universitetet i Oslo. Hun har selv arbeidet som leder i over 20 år i offentlige og private virksomheter. De siste 10 årene har hun jobbet med veiledning innen kommunikasjon, lederutvikling, motivasjon, oppmerksomhetstrening og stressmestring for bedrifter, grupper, lederteam og organisasjoner. Hun er utdannet instruktør i Oppmerksomhetstrening (OT) / Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

Mange bedrifter og firmaer opplever til tider konfliktfylte arbeidsmiljøer og umotiverte arbeidstakere. Dette er ikke bare vanskelig for hver enkelt medarbeider, men bidrar også til å gjøre foretaket mindre effektivt og dermed mindre lønnsomt. Anne Gerd Samuelsen bidrar til å finne en løsning på slike problemer. Målet er å øke den enkelte arbeidstakers personlige effektivitet og kreativitet ved å fokusere på løsninger fremfor problemer. Anne Gerds oppdragsgivere opplever at medarbeidernes velvære og egenmotivasjonen øker, slik at de trives bedre og fungerer under stadige forandringer. Resultatet er mer effektive og bedre motiverte arbeidstakere, samt lavere sykefravær. Arbeidsglede er lønnsomt!

Pressebilder

Anne Gerd Samuelsen

Anne Gerd Samuelsen

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2